Amnesty International odsúdila Ukrajinu

4. augusta 2022, nshv, Nezaradené

Konečne aspoň malé zdanie objektívnosti zo strany Amnesty International /AI/. Pod tlakom množstva svedectiev a vecných dôkazov musela AI po viacerých proti-ruských vyhláseniach konštatovať nepríjemnú pravdu. Ústami svojej generálnej sekretárky Agnés Callamardovej oznámila, že sa ukrajinské štátne a vojenské inštitúcie dopúšťajú zločinov proti ľudskosti a vedú vojnu zakázanými prostriedkami.

Amnesty International zistila hrubé porušenia medzinárodných noriem o vedení vojny v Doneckej, Nikolajevskej, Zaporožskej, Luganskej a Charkovskej oblasti. Osobitne tvrdo odsúdila dislokáciu ťažkých zbraní ukrajinskej armády na sídliskách v Odesse a na univerzitách v Charkove a Arťomovsku /Bachmute/. Tu všadiaľ sa armáda Ukrajiny rozmiestňovala v obytných zónach miest, umiestňovala ťažké zbrane v nákupných centrách, nemocniciach, školách škôlkach. Obyvateľom domov, susediacich s domami, kde si ukrajinská armáda rozmiestnila bojovú techniku nedovolila evakuovať sa, hoci ich po paľbe z týchto objektov vystavovala riziku odvetnej streľby zo strany protivníka.

Nepríjemnú správu pre „hrdinu boja za západné demokratické a humánne hodnoty“ pána Zlelenského priniesli včera viaceré svetové médiá. Verím, že sa o nej prostredníctvom našich masmédií dozvedia aj Slováci. A že pro-ukrajinskí fanatici trochu zreálnia svoje videnie vecí na východ od našej republiky.